มาตรการการเข้าออกของจังหวัด
มาตรการเพื่อการคัดกรองการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 3 ก.พ. 64 เป็นต้นไป

เว็บไซต์นี้จัดทำโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อก้าวผ่านพ้นวิกฤตไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกัน โดย บริษัท ซิตี้วาไรตี้ คอร์เปอเรชั่น จำกัด