มาตรการการเข้าออกของจังหวัด
ข้อมูลผู้เดินทางจาก กทม./ปริมณฑล/ต่างประเทศ และอยู่ระหว่างการเฝ้าระวัง 14 วัน ในระบบ Thai QM (ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563)

ข้อมูลผู้เดินทางจาก กทม./ปริมณฑล/ต่างประเทศ และอยู่ระหว่างการเฝ้าระวัง 14 วัน ในระบบ Thai QM (ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563)

เว็บไซต์นี้จัดทำโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อก้าวผ่านพ้นวิกฤตไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกัน โดย บริษัท ซิตี้วาไรตี้ คอร์เปอเรชั่น จำกัด